KRS: 0000224754

Adres:
ul.Korczaka 43
72-010 Police
woj.


Telefon: 91/3175338 w.40
www.amicus.police.pl

NIP: 8512902365

Status OPP od 2007


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu