KRS: 0000237488

Adres:
Batorego 26
43-200 Pszczyna
woj.


Telefon: 32 2103511 w.7
www.omnibus.pless.pl

NIP: 6381668027

Status OPP od 2006


Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą