KRS: 0000313785

Adres:
Pietrzyków 51
68-213 Lipinki Łużyckie
woj.


Telefon: 602515098
www.pietrzykow.pl

NIP: 9282028645

Status OPP od 2008


Stowarzyszenie Na Rzezcz Rozwoju Wsi Pietrzyków

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu