KRS: 0000315328

Adres:
Gdańska 2
85-055 Bydgoszcz
woj.


Telefon: 525156370
www.alwernia.bydgoszcz.pl

NIP: 9671297581

Status OPP od 2011


Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu,Osobom Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym