KRS: 0000327951

Adres:
Ostatnia, 17
60-102 Poznań
woj. wielkopolskie


Telefon: 791 952 703
http://www.dajnadzieje.pl/

NIP: 894-297-09-49Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na

Spotkanie młodzieży „Tchnienie życia” – Ukraina

Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób