KRS: 0000134083

Adres:
Dworcowa 19/205
70-206 Szczecin
woj.


Telefon: 91 450 11 46
www.polites.org.pl

NIP: 8512801670

Status OPP od 2007


Stowarzyszenie POLITES

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji