KRS: 0000386240

Adres:
Mazowiecka 2
09-226 Zawidz Kościelny
woj.


Telefon: 661741098
pomocwzajemna.pl

NIP: 7761692015Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą