KRS: 0000196003

Adres:
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
woj.


Telefon: 668 445 061
www.oligo.wloclawek.pl

NIP: 8882798233

Status OPP od 2009


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy