KRS: 0000035776

Adres:
pl. św. Macieja 5
50-244 Wrocław
woj. dolnośląskie


Telefon: 713224114
www.iskierkawroc.pl

NIP: 8981946317

Status OPP od 2001


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA”

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego