KRS: 0000227911

Adres:
Dembego 20/2
02-796 Warszawa
woj.


Telefon: 887059343


NIP: 9512136724Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnosciami im. H. Aspergera

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie