KRS: 0000098680

Adres:
al. Bohaterów Warszawy 27 B
70-340 Szczecin
woj.


Telefon: (091) 484 30 72
www.tecza.org.pl

NIP: 8512507545

Status OPP od 2004


Stowarzyszenie Pomocy Dziecom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży