KRS: 0000273874

Adres:
Ks. J. Poniatowskiego 2A
15-199 Białystok
woj.


Telefon: 85 6743318
www.proekoplanet.org.pl

NIP: 9661889216

Status OPP od 2009


Stowarzyszenie PRO-EKOPLANET

Co u nas słychać?

05/01/2016
Bezpłatne konursy internetowe

Stowarzyszenie PRO-EKOPLANET serdecznie zaprasza wszystkich internautów do uczestnictwa w bezpłatnych konkursach internetowych organizowanych na naszej stronie internetowej http://www.proekoplanet.org.pl w zakładce KONKURSY. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego