KRS: 0000280273

Adres:
Myszkowska 3/2
52-019 Wrocław
woj.


Telefon: 609313405
pozytywne.com

NIP: 8992603331Stowarzyszenie Promocji Pozytywnego Myślenia

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji