KRS: 0000164995

Adres:
Tyniecka 40
02-621 Warszawa
woj.


Telefon: 603377647
ibby.pl

NIP: 525-15-75-002Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych- Polska Sekcja IBBY

Jesteśmy polską sekcją narodową Międzynarodowej Rady do spraw Książki dla Młodych ( International Board ob Books for Young People - IBBY).  Jako stowarzyszenie wyposażone w osobowość prawną istniejemy od 1993 roku. od lat siedemdziesiątych byliśmy stowarzyszeniem zwykłym. Od początków swego istnienia staramy sie integrować środowiska związane z ksiażką dla młodego czytelnika, wpierać rozwoj książki dla dzieci i młodzieży, popierać książkę wartościową pod względem literackim , graficznym i edytorskim. Od 1988 roku organizujemy rozpoznawalny w Kraju konkurs Książka Roku Polskiej sekcji IBBY. Fundusze zebrane za pośrednictwem tej platformy przeznaczymy na   działalność statutową, głównie na sfinansowanie naszej  corocznej składki na rzecz IBBY  z/s w Bazylei. Składka ta wynosi  4.000 CHF .
Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji