KRS: 0000304007

Adres:
Rynek 3/15
63-640 Bralin
woj.


Telefon: 660 614 794
www.przyjaciele.bralin.pl

NIP: 6191983748

Status OPP od 2011


Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu