KRS: 0000405119

Adres:
Sosnowa 5
43-190 Mikołów
woj.


Telefon: 533 061 211
www.robia.pl

NIP: 6351830227Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Co u nas słychać?

05/01/2016
z sukcesem zakończyliśmy ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”

z sukcesem zakończyliśmy ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca). Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które są ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego