KRS: 0000016044

Adres:
Freislera 10
33-300 Nowy Sącz
woj.


Telefon: 18 442-70-31
www.nadzieja.sacz.pl

NIP: 7340024150

Status OPP od 2004


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Promocja i organizacja wolontariatu