KRS: 0000309642

Adres:
Tyniecka 6
30-319 Kraków
woj.


Telefon: (12) 2666680
www.nadzieja-krakow.org.pl

NIP: 6762144781

Status OPP od 2010


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu