KRS: 0000160724

Adres:
ul. H. Kołłątaja 32 lok. 9
50-005 Wrocław
woj.


Telefon: 713724970
www.orator.org.pl

NIP: 8971622694

Status OPP od 02-0


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych