KRS: 0000135080

Adres:
Bernardyńska 2
64-000 Kościan
woj.


Telefon: 606436299
www.stow.bernardynska.eu.interia.pl

NIP: 6981689977

Status OPP od 2004


Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu