KRS: 0000079501

Adres:
ul.Kolejowa 2
62-200 Gniezno
woj.


Telefon: (0-61) 428-66-80
www.razemgniezno.pl

NIP: 7842170367

Status OPP od 2005


Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą