KRS: 0000003051

Adres:
Stara 25a/4
41-703 Ruda Śląska
woj.


Telefon: 508659122
www.sronnadzieja.vgh.pl

NIP: 641 12 94 934

Status OPP od styczeń 2015


Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych,,Nadzieja,, w Rudzie Śląskieja

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych