KRS: 271315

Adres:
Tyniecka 122
30-376 Kraków
woj.


Telefon: 12 2675027
www.stowarzyszeniealf.pl

NIP: 6772299723

Status OPP od 10.0


Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ratownictwo i ochrona ludności