KRS: 0000605062

Adres:
Podłęż 2C
08-480 Maciejowice
woj. mazowieckie


Telefon: 515174141
-

NIP: 8262194239Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych