KRS: 0000163383

Adres:
Stalowa 18 lok.25
03-426 Warszawa
woj.


Telefon: +48 504 30 30 80
www.serduszko.org.pl

NIP: 5251570714

Status OPP od 2005


Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji