KRS: 0000 056 901

Adres:
Al. Wilanowska 309 A
02-665 Warszawa
woj.


Telefon: 22 622 16 72
www.wioskisos.org

NIP: 5261033254

Status OPP od 2004


Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Co u nas słychać?


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób