KRS: 0000344910

Adres:
Grncarska 12/1
59-170 Przemków
woj.


Telefon: 606181726
www.transformatorkultury.org.pl

NIP: 5020093326Stowarzyszenie Transformator Kultury

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą