KRS: 0000219957

Adres:
ul.Fabryczna 24
40-611 Katowice
woj.


Telefon: 502586274
www.uratujmyzycie.org.pl

NIP: 6443202131

Status OPP od 2009


Stowarzyszenie Uratujmy Życie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych