KRS: 0000269337

Adres:
Kościelna 2
11-700 Mrągowo
woj.


Telefon: 531278298
www.remedium-mragowo.pl

NIP: 7422138629

Status OPP od 2008


Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium

Co u nas słychać?

05/01/2016
Pomagamy Remikowi.

Zbieramy pieniądze na rehabilitację i zakup protezy nogi dla 31.letniego mieszkańca naszego miasta - Remigiusza Kowala. W maju 2012r. Remik uległ bardzo poważnemu wypadkowi motocyklowemu; stracił nogę. Zakup nowoczesnej protezy umożliwi mu samodzielne i aktywne życie. Dotychczas z przyjaciółmi Remika zorganizowaliśmy trzy zbiórki publiczne - zebraliśmy ponad 35 tys.zł Potrzeba jeszcze 4 razy tyle. Przyjmujemy darowizny celowe oraz 1% za 2012r. z dopiskiem w PIT "dla Remika Kowala".

05/01/2016
Nasze działania

Realizacja programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacja bezpłatnego systemu poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego i psychologicznego; organizacja czasu wolnego oraz imprez rekreacyjno-sportowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zbiórka pieniędzy na zakup protezy nogi dla naszego podopiecznego Remigiusza Kowala. Od 2008r. współpraca z Bankiem Żywności w zakresie organizacji przedświątecznych zbiórek żywności oraz całorocznej dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców miasta Mrągowa. Współpraca z Gminą Miejską Mragowo przy opracowywaniu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Celem dalekosiężnym naszej Organizacji jest utworzenie hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

05/01/2016
Zajęcia dla seniorów :)

W roku 2013 rozpoczęliśmy pracę z seniorami. Prowadzimy różne zajęcia aktywizujące - od komputerowych przez warsztaty komunikacji zajęcia ruchowe i plastyczne po wizaż i kosmetologię. Uczestnikami jest ok. 50 osób w wieku powyżej 55 r.ż.

05/01/2016
Przekaż 1% na Remedium z Mrągowa

W 2014r. jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w naszym powiecie która utrzymała status uprawniający do otrzymywania 1% podatku. Jako jedyna organizacja w powiecie mrągowskim pracujemy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Od 2013r. prowadzimy także szeroką ofertę zajęć dla seniorów z Mrągowa i okolic. Stowarzyszenie Remedium jest w wykazie organizacji uprawnionych do 1% podatku za rok 2012: Sprawdź na: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży