KRS: 0000143735

Adres:
Akacjowa 5
31-466 Kraków
woj.


Telefon: 512290574
www.wychowankowiepijarow.republika.pl

NIP: 9451967708

Status OPP od 2005


Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów Imienia ks. Stanisława Konarskiego

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji