KRS: 0000005861

Adres:
Obłońska 20
22-100 Chełm
woj.


Telefon: 825640910
www.sowr.eu

NIP: 5632061866

Status OPP od 2004


Stowarzyszennie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Co u nas słychać?


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym