KRS: 0000214186

Adres:
ul Głęboka 8a
20-612 Lublin
woj.


Telefon: 817437104
www.ekolublin.pl/tdnicz

NIP: 7121935673

Status OPP od 2004


Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego