KRS: 0000085929

Adres:
Kasprusie 19
34-500 Zakopane
woj.


Telefon: 603891789
www.szymanowski.zakopane.pl

NIP: 7361046079

Status OPP od 2003


Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji