KRS: 0000035701

Adres:
J. Lelewela 24/9
38-400 Krosno
woj.


Telefon: 134323899
trw_krosno.w.interia.pl

NIP: 6842372001

Status OPP od orga


Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych -

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych