KRS: 0000343866

Adres:
Switezianki 1/20
(10-46 Olsztyn
woj.


Telefon: 794056802
nadzieja.olsztyn.pl

NIP: 7393773830

Status OPP od 2012


Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi Nadzieja w Olsztynie

Co u nas słychać?

05/01/2016
Budujemy dla naszych dzieci " Szczęśliwy dom " w którym zamieszkają po śmierci rodziców.

W pazdzierniku 2013 roku od anonimowego Darczyńcy otrzymaliśmy ziemię pod budowę domu dla naszych dzieci. Przez ten rok załatwiliśmy wiele spraw związanych z otrzymania zezwolenia na budowę domu były to : uzyskania zabudowy sprawy notarialne związane z przepisaniem ziemi na nasze Stowarzyszenie zakup projektu zostały wykonane prace geodezyjne i geologiczne. W tej chwili oczekujemy na wydanie warunków przyłączeniowych wodociągowych i energetycznych. Przed nami zatwierdzenie p.poż bhp i Sanepidu naszego projektu'' Szczęśliwego domu ''.W tej chwili zbieramy pieniądze na prace związane ze zmianami architektonicznymi które muszą być wykonane dodatkowo i są związane z projektem wykonania przyłączy zewnętrznych wodociągów i energetycznych. Dom powstanie w Troszkowie w gminie Bisztynek a zamieszkają w nim dzieci z zespołem Downa Turetta porażeniem mózgowym i różnymi innymi wadami rozwojowymi..

05/01/2016
Nasz " Szczęśliwy dom "

Aby zapewnić godne warunki życia naszym dzieciom Stowarzyszenie " Nadzieja " podjęło się wybudowania domu tak aby mogły tam żyć kiedy zabraknie - nas rodziców. Chcemy zapewnić naszym dzieciom dom w którym znajdą opiekę medyczną edukacyjną rehabilitacyjną pomoc psychologa czy duchowe wsparcie. W 2013 roku Stowarzyszenie od anonimowego Darczyńcy otrzymało ziemię w Troszkowie w gminie Bisztynek. Bisztynek jest małym miasteczkiem liczącym 2 500 mieszkańców. W naszym domu powstaną warsztaty dla naszych dzieci ale także z terenu gminy. Członkami naszego Stowarzyszenia są przeważnie matki samotnie wychowujące swoje niepełnosprawne dzieci których nie stać na pełne pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dziecku przyszłości .Każda rodzina ma swoją historię często opłakiwaną przez matki które za wszelką cenę chcą zapewnić swojemu dziecku przyszłość. Myśl o oddaniu swojego dziecka w nieznane ręce powoduje że często wpadają w depresję. Dlatego też celem statutowym Stowarzyszenia jest wybudowanie domu dla naszych dzieci gdzie będą bezpieczne a mieszkańcami tego domu będą koledzy i koleżanki znani ze szkoły turnusu rehabilitacyjnego gdzie będą mogły w miarę spokojnie nauczyć się nowego życia już bez rodziców. Marzeniem rodziców jest stworzenie jednej wspólnej wspierającej się rodziny - tak aby dzieci nie były ciężarem dla swoich sióstr i braci. Budujemy dom by miały one poczucie własnej godności i własnej wartości kolegów do rozmowy i pomocy aby były przydatne i akceptowane w środowisku w którym będą żyły. Aby były szczęśliwe w swoim " Szczęśliwym domu " Przez cały rok 2014 sami załatwialiśmy wszystkie formalności związane z pozwoleniem na budowę a więc akt notarialny pomiar geodezyjny pomiar geologiczny


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu