KRS: 0000099349

Adres:
ul. Promienista 27
60-288 Poznań
woj.


Telefon: 618574025
wks-grunwald.poznan.pl

NIP: 7770005178

Status OPP od 2008


Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu