KRS: 0000234994

Adres:
ul. Worcella 18
50-448 Wrocław
woj.


Telefon: 0713114010
www.wychowawcy.wroclaw.pl

NIP: 8961388073Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu