KRS: 0000018454

Adres:
ul. Lazurowa 14
01-315 Warszawa
woj.


Telefon: +48693164989; +48692819084
www.lazurki.com.pl ; www.facebook.com/lazurki

NIP: 5222499103

Status OPP od 2008


Zespół Folklorystyczny "LAZURKI"

Co u nas słychać?

05/01/2016
Nasz profil na facebooku

https://www.facebook.com/lazurki

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji