KRS: 0000030109

Adres:
Pawła Stalmacha 17
40-058 Katowice
woj. śląskie


Telefon: 32 251 27 25
www.zg.org.pl

NIP: 634-00-32-226

Status OPP od 1989


Związek Górnośląski

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych