CSR – korzyść dla firm i dla społeczeństwa

W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywa sobie idea CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), co w polskich warunkach zwykło się tłumaczyć jako społeczną odpowiedzialność biznesu. Zakłada ona, że firma – działając w określonym środowisku i wpływając na życie określonej grupy ludzi, czyli swoich pracowników i konsumentów – jest zobowiązana do troski o tę społeczność. Jej działania na rzecz otoczenia mogą przybierać różne formy, w tym wspierać aktywność organizacji pozarządowych oraz charytatywnych.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu łączy działania przedsiębiorstwa prowadzące do jego rozwoju, jednocześnie angażując firmę w różnorodne działania społeczne lub mające na celu ochronę środowiska naturalnego. CSR może przynieść wiele korzyści zarówno dla samej firmy realizującej tę koncepcję, jak również społeczeństwa, na rzecz którego prowadzone będą akcje pomocowe.

Marketing i integracja

W świadomości wielu osób, idea CSR nierozłącznie wiąże się przede wszystkim z finansowym zaangażowaniem przedsiębiorstwa w akcje charytatywne oraz wspieraniem działalności różnego rodzaju akcji organizacji pozarządowych, niosących pomoc ludziom izwierzętom, poprawiających komfort życia konkretnej społeczności lub partycypacja w działaniach związanych z dbałością o przyrodę lub promocję kultury.

Właśnie takie akcje są najczęściej nagłaśnianie i szeroko komentowane, pozwalając firmom upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – z jednej strony spełniają one swoją powinność jako instytucje realizujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej strony z łatwością mogą wykorzystać te działania do własnej działalności PR-owej, kreowania pozytywnego wizerunku firmy, dotarcia do nowej grupy potencjalnych klientów czy zwiększenia sprzedaży.

Wprowadzając w życie ideę CSR, firma może zyskać jednak dużo więcej. Dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu się pracowników w różnego rodzaju formy pomocy, np. wspólne sprzątanie lasu, odnowienie świetlicy szkolnej czy przygotowanie paczek dla domu dziecka, pracownicy zyskują szansę na skuteczną integrację, co przekłada się na późniejszą pracę i lepsze wyniki, osiągane przez zespół.

CSR = win-win situation

Zaangażowanie się w firmy w działania z obszaru CSR to sytuacja, w której nie ma przegranych – mimo konieczności zainwestowania własnego czasu, środków oraz zasobów ludzkich, niezbędnych przy uczestnictwie w każdejinicjatywie pomocowej, korzyści odnosi zarówno firma (lepsza integracja pracowników, korzyści PR-owe,bezpłatna reklama), jak również społeczność.

Dzięki pomocy firm realizujących ideę CSR udało się pomóc wielu osobom indywidualnym i fundacjom. Dobrym przykładem jest chociażby zaangażowanie firmy Procter & Gamble w działanie „Fundacji Polsat”. Akcja „Podaruj dzieciom słońce”, w której firma dzieliła się z fundacją zyskami ze sprzedaży produktów P&G oznaczonych charakterystycznym, żółtym słoneczkiem, przyniosła przez 10 edycji blisko 45 milionów złotych, jakie z tego tytułu wpłynęły na konto organizacji charytatywnej.

Inną inicjatywą wpisującą się w ideę CSR jest akcja „Pomoc mierzona kilometrami”, której organizatorami są sieć komórkowa T-Mobile oraz fundacja telewizji TVN „Nie jesteś sam”. Zapoczątkowane w 2013 r. przedsięwzięcie polega na angażowaniu jak największej liczby osób w różnego rodzaju aktywność ruchową, rejestrowaną za pomocą popularnej aplikacji Endomondo. Im więcej kilometrów udaje się pokonać zaangażowanym w rywalizację „Pomoc Mierzona Kilometrami”, tym większa pomoc pieniężna od T-Mobile wpływa na konto fundacji. W tym roku udało się uzyskać z tego tytułu aż 1 milion złotych.

Ideę CSR z powodzeniem można wprowadzać również w małych i średnich przedsiębiorstwach, które dysponują zwykle ograniczonymi środkami finansowymi. Posiadają one jednak znaczną przewagę na firmami ogólnopolskimi, jaką jest przede wszystkim znakomite rozeznanie w problemach dotykających lokalną społeczność. Drobne gesty, które nie wymagają wielkich nakładów pieniężnych, takie jak uporządkowanie zaniedbanego parku czy ufundowanie placu zabaw dla dzieci z okolicznych blokowisk, może spotkać się ze znacznie większym entuzjazmem miejscowej społeczności, niż wsparcie duża kwotą pieniędzy nawet najbardziej znanej organizacji charytatywnej.