Jak mądrze pomagać?

 

Psycholodzy są zgodni, że pomaganie innym ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka. Pomaganie wprowadza w dobry humor, poprawia samopoczucie i wzmaga wiarę we własne możliwości. Sprawdź w jaki sposób wspierać potrzebujących bez ryzyka nieuprawionego wykorzystania przekazanych środków.

Wtórując ewolucjonistom, bycie pomocnym daje naturalne poczucie spełnienia. By pomoc była satysfakcjonująca warto zadbać o to, by trafiła we właściwe ręce. Skuteczne wsparcie to działanie mądre i odpowiedzialne, dlatego tak ważne staje się zweryfikowanie osoby, której zamierzamy powierzyć nasz datek, wsparcie rzeczowe czy zaangażować się w wolontariat.

Mądrość i odpowiedzialność pomagania jest szczególnie ważna, ponieważ żyjemy w rzeczywistości, w której dobre intencje to za mało. Pomoc pozorna – bezrefleksyjne przekazywanie pieniędzy, wsparcie tylko dlatego, że ktoś prosi – często przynosi rozczarowanie.

Pomaganie powinno być świadome, a pomoc powinna trafiać do tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują. Zdarza się, że trudno zweryfikować czy osoba, która prosi o pomoc, faktycznie tej pomocy potrzebuje. Dlatego platforma chcepomagac.org współpracuje tylko z fundacjami i stowarzyszeniami. Tylko podopieczni tych podmiotów mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Taka konstrukcja sprawia, że osoby, które potrzebują pomocy są zweryfikowane - fundacja sprawdza ich status materialny, historię choroby, sytuację rodzinną. Platforma chcepomagac.org sprawia, że pomoc zostanie wykorzystana prawidłowo.

Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które są zarejestrowane w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz regularnie przekazują rozliczenia finansowe do właściwych organów. Rzetelność weryfikacji prowadzonej przez pracowników chcepomagac.org sprawia, że darczyńcy zyskują pewność, bezpieczeństwo i celowości przekazanych pieniędzy.

Na platformie chcepomagac.org znajdziecie wyłącznie cele, które warto wesprzeć. Wspierając za naszym pośrednictwem, darczyńca zyskuje pewność, że osoba, która prosi o pomoc istnieje, tej pomocy rzeczywiście potrzebuje, a środki zostaną wydane na cel, na który zostały zbierane. Warto pomagać mądrze!