Polacy coraz chętniej oddają 1% podatku

Pomagamy dużym organizacjom, z dużych miast. Co trzecia przekazana złotówka z inicjatywy 1% trafia do jednej z trzech organizacji OPP. To sprzeczne z założeniami ustawy, które zamiarem było wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych, które są autorami ciekawych inicjatyw.

Jest jeszcze chwila, by rozliczyć się z fiskusem za 2015 rok i skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku na wybrany cel, ale instytucje badawcze dopiero podsumowały to jak Polacy korzystali z tego prawa. Jak wynika z raportu KPMG „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015 r.” tylko co czwarty Polak mających obowiązek rozliczenia się w tym roku z fiskusem nie korzysta z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Szykuje się kolejny rekord

Od 2004 r., kiedy pojawiła się taka możliwość, liczba osób decydujących się na przekazanie takiej darowizny wzrosła ponad 150-krotnie, a łączna kwota przekazana w ten sposób przez Polaków OPP przekroczyła już 3 miliardy złotych.

W ubiegłym roku na przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego zdecydowało się ponad 1 mln 200 tys. podatników – patrząc na statystyki pokazujące tendencję wzrostową tego trendu można spodziewać się, że w tym roku padnie pod tym względem kolejny rekord. Nie tylko liczba osób decydująca się na taki krok może okazać się większa, ale również łączna suma wpłat, która z roku na rok wyraźnie wzrasta – w samym 2015 r. Polacy podarowali OPP ponad 587 mln złotych.

Zamożni pomagają chętniej

Jak wynika ze wspomnianego sondażu, aż 75 proc. Polaków chce podarować 1% swojego podatku OPP. Największy odsetek osób stanowią najbogatsi podatnicy, których miesięczny dochód netto wynosi ponad 4,5 tys. zł – w tej grupie deklarację taką złożyło ponad 90 proc. respondentów. Najmniej skłonni do pomagania są Ci, którzy zarabiają najniższą pensję, choć wciąż to ponad połowa badanej grupy – chęć przekazania 1% podatku na rzecz OPP wykazuje ponad 58 proc. badanych.

Komu pomagają Polacy?

Jak wynika z informacji zebranych w urzędach skarbowych w całej Polsce, gros pieniędzy przekazanych w postaci 1% podatku trafiło do organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego (22,6 proc.), śląskiego (12,7 proc.) oraz wielkopolskiego (9,1 proc.).

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w wielkości województw oraz wysokości zarobków Polaków zamieszkujących te regiony, którzy wykazują w zeznaniu podatkowym najwyższe kwoty i mogą tym samym odprowadzić więcej na rzecz OPP.

Tezę tę wydają się potwierdzać statystki z których wynika, że najmniejszy udział w podziale charytatywnego tortu przypadło w udziale OPP działających w najbiedniejszych oraz najmniejszych województwach – świętokrzyskim, opolskim, lubuskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

Pomagamy tym, których znamy

Jak wynika z sondażu KPMG, blisko 70 proc. podatników przyznaje, że za decyzją o wyborze konkretnej organizacji będzie stała przede wszystkim sugestia znajomych i rodzin. Ta grupa zazwyczaj przekazuje część swego podatku na subkonta fundacji, wspierając osoby potrzebujące, które zna bądź czuje z nimi więź ze względu na pochodzenie w jednego miasta czy regionu. Zdecydowanie mniejsza liczba osób deklaruje, że organizacje wybierze losowo bądź będzie kierowała się przy wyborze reklamą w mediach.

Wspieramy duże OPP

Okazuje się, że aż 30 proc. łącznej sumy przekazanej przez Polaków w ubiegłym roku za pośrednictwem rozliczenia PIT trafiło do 4 największych fundacji, posługujących się właśnie subkontami. W niektórych przypadkach wpłaty na subkonta stanowiły ponad 90 proc. środków zasilających konkretną OPP.

Wielu wybiera organizację losowo. Warto w tym miejscu jednak przypomnieć, że wprowadzenie możliwości przekazania darowizny w postaci 1% podatku miało pierwotnie na celu wesprzeć lokalne organizacje, które nie dysponują środkami na ogólnopolską reklamę, ale są twórcami wielu ciekawych inicjatyw, mających na celu skuteczne dotarcie z pomocą do potrzebujących zamieszkujących w lokalnej mikrospołeczności.

Warto wesprzeć taką miejscową inicjatywę, w czym pomocna może okazać się aktualna lista ponad 8 tys. OPP, którym można przekazać 1% swojego podatku. Można ją znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Rozwoju Społecznego (MRPiRS). Ci, którzy chcieliby wspierać małe podmioty, działające na rzecz lokalnej społeczności, mogą także skorzystać z platformy ChcePomagac.org.