Ułatwienia dla seniorów przy odprowadzaniu 1% podatku na OPP!

13 marca prezydent podpisał zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane zapisy ułatwiają przekazanie 1% podatku na OPP, dzięki czemu bez zbędnych formalności będą mogły to zrobić osoby starsze – emeryci i renciści.

W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba osób, które przy rozliczaniu PIT-a przekazują 1% swojego podatku różnego rodzaju organizacjom pożytku publicznego (OPP). W ubiegłym roku na taki krok zdecydowało się aż 49% wszystkich podatników. Grupa nieangażująca się w tego typu pomoc wciąż jest jednak duża, a największy odsetek w niej stanową osoby starsze. Sytuację taką ma jednak zmienić nowelizacja ustawy o podatku dochodowym.

Wystarczy jeden druk

Do tej pory emeryt lub rencista, którego jedynym dochodem było świadczenie wypłacane przez państwo, był zwolniony z rozliczania swojego PIT-a, bowiem podatek był obliczany przez ZUS lub KRUS, który wysyłał taką informację w imieniu płatnika do urzędu skarbowego. Było to dużym ułatwieniem dla emerytów i rencistów, jednocześnie jednak zamykało im to drogę do wsparcia 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego.

By przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, konieczne było samodzielnie wypełnienie deklaracji podatkowej i wskazanie w niej, którą organizację chciałyby wesprzeć. Na taki krok decydowało się jednak bardzo mało osób uprawnionych, ponieważ wypełnienie PIT-a dla wielu osób starszych mogło wydawać się zbyt trudne.

Wprowadzona niedawno zmiana ustawy o podatku dochodowym sprawia, że emeryt lub rencista, który chce przekazać 1% swojego podatku na cele charytatywne, nie będzie już musiał wypełniać całej deklaracji podatkowej. Wystarczy, że na specjalnie przeznaczonym do tego druku PIT-OP wpisze numer KRS organizacji, którą chce wspomóc. Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku należy dostarczyć do 30 kwietnia Urzędowi Skarbowemu. Co ważne, dokument będzie można przekazać na dwa sposoby:

- tradycyjnie w formie papierowej, osobiście stawiając się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym,

- drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu rządowy Portal Podatkowy.

W ubiegłym roku Polacy przekazali na OPP aż 500 milionów złotych. Dzięki wprowadzonym przez rząd ułatwieniom, kwota ta może okazać się w tym roku jeszcze wyższa.