Wolontariat – przestrzeń dla rodziny i firm

Nic tak nie buduje więzi, jak wspólne działanie podkreślają organizacje pozarządowe i zachęcają do wolontariatu rodzinnego i pracowniczego. Tego typu inicjatywy cieszą się coraz większą popularnością.

Co piąty Polak angażuje się w pomoc innym wynika z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. Od kilku lat ten odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie, a wolontariuszami są osoby młode, dobrze wykształcone i ze stabilną sytuacją materialną. Rośnie jednak popularność takich inicjatyw jak wolontariat pracowniczy czy rodzinny.

Rodzinne zaangażowanie

Działania w ramach akcji wolontariatu rodzinnego skupiają około 2 tys. chętnych rodzin i przynoszą korzyści nie tylko potrzebującym czy lokalnym społecznościom, na rzecz których są podejmowane, lecz także wpływają na relacje w rodzinie.

Ta szczególna forma wolontariatu łączy dwa istotne elementy – korzyść wspólnotową, czyli zaangażowanie na rzecz konkretnej osoby, grupy społecznej czy inicjatywy oraz korzyść indywidualną - korzysta rodzina, która spędza ze sobą czas, integruje się, pogłębia wieź.

Wolontariat rodzinny wpisuje się w wartości, które są dla nas cenne - zdecydowana większość Polaków deklaruje, że wolny czas najchętniej poświęca rodzinie, która stanowi dla nich największą wartość. Jednocześnie rodzice dając przykład dzieciom, uczą je w ten sposób społecznego zaangażowania, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Wolontariat w Polsce cieszy się coraz większą popularnością

Także wolontariat pracowniczy nabiera na znaczeniu. Firmy coraz chętniej proponują pracownikom gotowe inicjatywy, w które mogą się zaangażować. To odpowiedź na brak wiedzy o potrzebach lokalnych społeczności.

Akcje organizowane przez pracodawce przyjmowane są coraz cieplej – nie tylko budują wizerunek firmy czy marki w ramach strategii CSR, ale przede wszystkim integrują pracowników różnych szczebli, wokół kwestii poza zawodowych oraz kształtuje dobre relacje między pracownikami. Jednocześnie przyczynia się do budowaniu partnerstwa z lokalnymi organizacjami.

Jak wynika z badań TNS Polska, ponad 70 proc. osób przyznaje, że brakuje im atrakcyjnych inicjatyw społecznych, w które mogliby się zaangażować. Platforma chcepomagac.org daje możliwość osobom, które chcą zaangażować się w pomoc innym w odnalezienia inicjatyw, która mogliby wesprzeć. Każdy zainteresowany może korzystając z intuicyjnej wyszukiwarki poznać potrzeby lokalnej społeczności.