Wsparcie dla seniorów – jak pomóc osobom starszym?

W pomoc osobom starszym zazwyczaj zaangażowana jest rodzina, dlatego w szczególnie trudnej sytuacji są osoby samotne - zdane na samorządy i instytucje do tego powołane. Pomysłów jak wspierać seniorów i zapobiegać ich wykluczeniu jest coraz więcej. Znalezienie osoby w podeszłym wieku, której można pomóc lub inicjatywy, w którą warto się zaangażować jest teraz łatwiejsze, dzięki platformie chcepomagac.org.

 

Starość to okres, który kojarzy się przede wszystkim z pojawiającymi się problemami zdrowotnymi i obniżającą się sprawnością ruchową, wpływającymi negatywnie na jakość życia. Jak się jednak okazuje, dzięki coraz lepszej dostępności do opieki medycznej i specjalistycznych leków, problemy zdrowotne nie są już najważniejszymi, z jakimi borykają się nestorzy. Do rangi priorytetów zaczyna za to urastać podniesienie komfortu ich życia. Dostrzegają to już nie tylko organizacje pozarządowe, ale także samorządy, które ukierunkowują swoją aktywność w stronę przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych. Znaczące są również coraz liczniejsze inicjatywy obywatelskie oraz akcje charytatywne, które mają przeciwdziałać izolacji seniorów.

 

Jak Polacy pomagają seniorom?

Ponad połowa Polaków dostrzega potrzebę pomocy osobom starszym, a aż 85% deklaruje, że zdarza im się wspierać osoby starsze, wynika badań przeprowadzonych przez IBRiS Homo Homini. Zwykle ograniczamy się jednak do pomocy seniorom zaliczanym do najbliższej rodziny, przede wszystkim pomagając im w codziennych czynnościach domowych (sprzątanie, zakupy), dotrzymując towarzystwa, wspierając w trakcie wizyt lekarskich czy w urzędach, a także pielęgnując w chorobie. Przywołując te same statystyki, większość Polaków jest zdania, że obowiązek pomocy osobom starszym ciąży przede wszystkim na najbliższej rodzinie – tylko  co piaty Polak przyznaje w tej materii pierwszeństwo państwu.

 

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się więc osoby samotne, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Brak możliwości codziennego kontaktu z przyjaznymi sobie ludźmi – w połączeniu z pogarszającą się kondycją fizyczną seniorów – negatywnie odbija się na ich samopoczuciu oraz pogłębia poczucie społecznej izolacji. Pomimo tego, że rośnie liczba inicjatyw mających aktywizować osoby starsze, wciąż oferta ta wydaje się niewystarczająca. Warto więc zadać sobie pytanie:

 

Jak mogę pomóc?

Pomaganie seniorom w codziennych czynnościach osobiście, jak również przez zatrudnienie opiekuna domowego, nie rozwiązuje problemu wyrwania ich z narastającej izolacji społecznej. Najważniejsze może być więc zachęcanie osób starszych do podjęcia rozmaitej aktywności – od czynnego uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, przez uprawianie sportu, aż po zaangażowanie w organizowane specjalnie dla nich wydarzenia i imprezy, podczas których mogą zawiązać nowe znajomości z ludźmi podobnymi do siebie oraz przerwać monotonię codziennych dni.

Przykładem ciekawych inicjatyw skierowanych do seniorów jest chociażby zorganizowana na początku tego roku warszawska akcja charytatywna „Obiad”, w ramach której wolontariusze raz w tygodniu spotykali się z osobami starszymi na wspólnym posiłku i rozmowie. Zainteresowanie lokalną akcją przeszło oczekiwania organizatorów – chęć zostania wolontariuszem zadeklarowały setki kandydatów! Inną akcją pokazującą, że Polacy nie są obojętni na los osób starszych, jest bydgoska inicjatywa „Ruszamy w miasto”, w ramach której organizowane są skierowane do seniorów warsztaty artystyczne: plastyczne, poetyckie, prozatorskie czy teatralne. Ich zadaniem jest zachęcenie osób starszych do aktywności, przełamanie codziennej rutyny oraz pokazanie, że nadal mogą się twórczo rozwijać mimo zaawansowanego wieku.

 

Wolontariat to słowo klucz - fundacje nie tylko szukają wolontariuszy, którzy zaangażują się w pomoc seniorom. Coraz częściej organizacje pozarządowe próbują zaktywizować seniorów. W Polsce osoby powyżej 70 roku życia należą do  grupy  wiekowej  najmniej  aktywnej  na  polu  społecznym. Są  także  jednymi  z  najmniej  aktywnych w porównaniu z osobami w tym wieku zamieszkującymi inne kraje europejskie. W pierwszy z nich wpisują się organizacje takie jak tworzone najczęściej przy domach kultury, radach  osiedli bądź  parafiach, kluby seniora - choć w Polsce nadal najbardziej popularny jest   wolontariat międzypokoleniowy - czyli wsparcie w wychowaniu dzieci, pomoc w odrabianiu lekcji.

 

Jeśli chcemy pomóc seniorom, warto odwiedzić stronę Fundacji Chcę Pomagać, która za pośrednictwem platformy chcepomagac.org wspiera seniorów na wielu różnych płaszczyznach, zarówno zbierając fundusze na powrót do zdrowia konkretnych osób, jak również promując działalność instytucji charytatywnych, działających w obszarze integracji i aktywizacji społecznej. Chcesz zrobić coś dla siebie i innych? Zaangażowanie w pomoc osobom starszym wydaje się być najlepszą opcją.