Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Chcę Pomagać z siedzibą w Nowym Sączy przy ul. Naściszowskiej 11, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000336461 , dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności zwana Administratorem Danych.

Ochrona informacji

1.    Fundacja gromadzi dane Organizacji oraz Użytkowników przekazywane w trakcie rejestracji w Serwisie chcepomagac.org przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
2.    Wymagane dane podczas rejestracji

2.1. Darczyńcy obejmują imię oraz adres e-mail

2.2. Fundacji obejmują Nazwę organizacji, Ulica i numer, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Adres WWW, Numer telefonu głównego do organizacji, Numer KRS, Numer NIP, Forma prawna, Numer konta, Rok założenia, Prowadzona działalność gospodarcza
Oraz dane reprezentanta Fundacji takie jak:
Imię i nazwisko, Login, Hasło, Powtórz hasło, Funkcja w organizacji, Adres e-mail, Telefon bezpośredni do reprezentanta.
3.    Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
4.    Zebrane informacje Administrator będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.
5.    Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
6.    W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z Serwisu lub naruszenia przepisów prawa, Administrator może udostępnić dane Użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Administrator stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji Użytkowników portalu. Dodatkowo dla wygody Użytkowników oraz za ich przyzwoleniem w plikach cookie zapisywany jest email używany w formularzu logowania jako nazwa użytkownika.

Zmiana danych

Administrator umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie profilu użytkownika istnieje możliwość edycji wszystkich danych podanych podczas rejestracji.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Administrator będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.

Prawa użytkowników

Administrator zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z dania 29.10.1997 r.), oraz Rozporządzenia „RODO”, zwanego także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (to znaczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte. Aby dokonać w nich zmiany, prosimy przesłać emaila pod adresem admin@chcepomagac.org z informacją o zmianach.