Fundacja

Fundacja „Dom Nadziei” od 18 lat otwiera drzwi do trzeźwości dzieciom i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Ratujemy ich przed powolnym umieraniem, do którego prowadzi narkomania. Osoby wyleczone potrafią nawiązywać relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Stają (czytaj więcej)

Stowarzyszennie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest: Prowadzenie działalności społecznie użytecznej, Ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Pomoc osobom wykluczonym społecznie, zwłaszcza: osobom uzależnionym, (czytaj więcej)

Fundacja Dzieci Orientu

Naszym priorytetem jest nieść pomoc sierotom i wdowom z Azji i Afryki Północnej.   Misja - wspieranie sierot, półsierot i biednych dzieci z Azji i Afryki Północnej ( tzw. Orientu) w ich potrzebach( wyżywienie, środki czystości, odzież, edukacja, (czytaj więcej)

FUNDACJA POMOCNA MAMA

Fundacja Pomocna Mama obejmuje kompleksową opieką samotnych ojców samotne matki rodziny pełne w trudnej sytuacji oraz rodziny które wychowują dziecko z chorobą przewlekłą. Pomagamy bezpośrednio zaopatrując rodziny w ubrania obuwie zabawki książki; środki niezbędne do życia; (czytaj więcej)

Klub sportowy LIVE

Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim (czytaj więcej)

Fundacja Serce Dla Serca

Wspieramy dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Uwrażliwiamy społeczeństwo na ich potrzeby oraz sytuację materialną i bytową. Pokonujemy codzienne przeciwności związane z niepełnosprawnością.<br /> <br /> Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu (czytaj więcej)

Fundacja

Niesiemy pomoc osobom: dotkniętym schorzeniami onkologicznymi, dotkniętym schorzeniami hematologicznymi, dotkniętym poważnymi i nieuleczalnymi chorobami, ofiarom wypadków komunikacyjnych, jak i ich rodzinom, dotkniętym nałogami od środków odurzających i psychotropowych, (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym

Fundacja  Pomocy  Dzieciom  i  Osobom  Chorym  ”Kawałek  Nieba”  powstała,  aby nieść pomoc dzieciom chorym oraz dzieciom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej  sytuacji  życiowej.  Staramy  się  pomóc  w  ich  leczeniu,  wyrównać  ich  szanse wśród  (czytaj więcej)

Fundacja Polsad

  Badania Całkowicie za darmo Bez długich kolejek dla naszych ofiarodawców. Bardzo precyzyjne, szybkie - bezbolesne. Dodatkowo Twoje badanie zostanie zapisane na płycie Audio CD którą otrzymasz do domu i będziesz mógł/mogła obejrzeć jak film (czytaj więcej)