Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

FuRDA to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz środowiska osób z autyzmem. Działalność tę widzimy jako szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką: wspieranie rodzin w drodze przez autyzm; umożliwianie spotkań, wymiany informacji, integracji środowiska osób związanych (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Zrzeszamy grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osoby wspierające Stowarzyszenie swymi specjalistycznymi umiejętnościami. Skupiamy kilkadziesiąt czynnie działających członków na rzecz 57 podopiecznych.  Stowarzyszenie (czytaj więcej)

Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla

Fundacja imienia Profesora Kazimierza Bartla została utworzona w 2008 z inicjatywy córki profesora – Pani Cecylii Bartel. Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, głównie poprzez wspieranie uzdolnionej młodzieży. Do cyklicznych działań Fundacji (czytaj więcej)

Stowarzyszenie NADZIEJA w Malanowie

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 31 osób, dziś liczy już 110 członków. Stowarzyszenie bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców (czytaj więcej)

Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Niewidomych

Organizacja wspiera osoby niepelnosprawne, organizuje wyczieczki tandemowe, tworzy przedstawienia teatralne (czytaj więcej)

Fundacja NOWE

Fundacja "Nowe" niesie pomoc w obszarze wychowania i terapii przez sztukę. Swoje projekty realizuje w Gminie Nowe w woj. kujawsko - pomorskim. Nowe to nieduże miasto, w którym dzieci i młodzież nie mają łatwego dostępu do sztuki, a świat wokół nich często jest (czytaj więcej)

Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Niewidomych

OTOP od 2002 roku zajmuje się propagowaniem idei opieki paliatywnej. Wspieramy Hospicjum Stacjonarne św. Patryka w Otwocku oraz prowadzimy i finansujemy Hospicjum Domowe EMPATIA. Nasza działalność to przede wszystkim pomoc osobom nieuleczalnie chorym na nowotwory oraz ich rodzinom. Pomagamy także (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

Chcemy zdobyć pozycję wiodącej w regionie śląskim organizacji wszechstronnie wspierającej rehabilitację osób po usunięciu krtani na skutek choroby nowotworowej ( laryngektomowanych). Naszą misją jest zapewnienie laryngektomowanym w Zabrzu i miastach sąsiadujących wielokierunkowej (czytaj więcej)

FUNDACJA SZLACHETNY BOHATER

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej ukierunkowana przede wszystkim na rzecz osób, których przypadki maja charakter szczególny, dzieci przedwcześnie urodzonych, osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych.   Każdego dnia widzimy możliwość (czytaj więcej)