FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości. Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną \\\"Razem z Czwórką\\\" przy SOSW nr 4 w Krakowie powstało 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Działalność Stowarzyszenia (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS

Jesteśmy organizacją non-profit, od 10 lat działamy na terenie wrocławskiego Osiedla Huby na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Prowadzimy nieodpłatne placówki: Świetlicę Socjoterapeutyczną, Punkt Wychowania Przedszkolnego "Tęczowa Przystań" i (czytaj więcej)

Fundacja Dom Rain Mana

Fundacja Dom Rain Mana powstała w z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów.  Została zarejestrowana 28. października  2005 r.  pod nr KRS 0000243408. Posiada status Organizacji (czytaj więcej)

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony liść”

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” powstała w 2001 roku w odpowiedzi na rozliczne trudności, z którymi konfrontuje się ofiara wypadku. Pomagamy bezpłatnie ofiarom wypadków drogowych. Obszarem (czytaj więcej)