Fundacja Dom Rain Mana

Fundacja Dom Rain Mana powstała w z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów.  Została zarejestrowana 28. października  2005 r.  pod nr KRS 0000243408. Posiada status Organizacji (czytaj więcej)

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony liść”

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” powstała w 2001 roku w odpowiedzi na rozliczne trudności, z którymi konfrontuje się ofiara wypadku. Pomagamy bezpłatnie ofiarom wypadków drogowych. Obszarem (czytaj więcej)