Stowarzyszenie "Dla Miasta".

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Dla Miasta". (czytaj więcej)

Społeczny Komitet ds. AIDS

1.Prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na społeczeństwo jako takie, określone grupy społeczne, a także na autorytety i kręgi opiniotwórcze. 2.Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących całokształtu problematyki związanej z ze zdrowiem publicznym oraz wymiana doświadczeń (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję

Istniejemy, by nieść pomoc i nadzieję osobom potrzebującym. Naszym głównym celem jest odbudowanie w ludziach nadziei na lepsze jutro. Pomagamy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz wieloproblemowych w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Oferujemy im alternatywne (czytaj więcej)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest kościelną organizacją charytatywną. Jej misją jest wspieranie osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.   (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu "Dom dla Dziecka"

Fundacja działa na terenie krakowskiej dzielnicy Podgórze od 2002 roku. Realizujemy zadania z zakresu pomocy i wsparcia osób potrzebujących.   Reintegrujemy osoby społecznie napiętnowane. Wspieramy je, by mogły w możliwie najprostszy sposób wrócić do (czytaj więcej)

Fundacja

Ja „Potrafię Pomóc” – a Ty? Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi powstała dzięki wspólnej  inicjatywie rodziców dziesiątki dzieci. Podjęliśmy wspólne wyzwanie, wspólny (czytaj więcej)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nasza Betania jest organizacją pozarządową, kierującą swoją działalność głównie na rzecz pomocy dzieciom z ubogich rodzin. Idea organizacji zawiera się w słowach zaczerpniętych z Ewangelii Mateusza: >>łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, (czytaj więcej)

Drzewickie Centrum Wolontariatu

"Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi." (J. Verne) (czytaj więcej)